28.05.2007
Trvanie do: 29.05.2007
Grand hotel Starý Smokovec
Podujatie

Medzinárodný literárny festival Kafkove Matliare 2007

29. mája beseda so spisovateľmi, prednášky o živote  a diele Franza Kafku, scénické čítanie z diela Franza Kafku