15.05.2019 16:00
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Michal Habaj – OBJAVNĚ CESTY STAROVEKU

Prednáška historika Michala HABAJA Objavné cesty staroveku.

Mgr. Michal HABAJ, PhD. (nar. 1983) vyštudoval históriu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde v súčasnosti prednáša dejiny staroveku. Vedecky sa zameriava na dejiny Achajmenovskej Perzie a Caesara. odborne ho zaujímajú aj dejiny Grécka a antická literatúra všeobecne. Napísal niekoľko kníh a desiatky článkov na Slovensku i v zahraničí. Žije v Trnave s manželkou a troma deťmi. Prednáška Objavné cesty staroveku je zároveň aj názvom knihy docenta Habaja, ktorá ako vôbec prvá kniha v slovenskom prostredí rozpráva príbehy starovekých objaviteľov.

V Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene sú vo fonde tieto knihy M. Habaja:
Objavné cesty staroveku (2017)
Feničania (2016)
Slovenské dejiny (2015)
Alexander Veľký (2015)
Alexander Veľký v prameňoch (2014)