21.09.2017 17:00
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava
Podujatie

Mila Haugová - Rastlina za ohradou sna

VYDAVATEĽSTVO ETERNA PRESS

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

a

KLUB NEZÁVISLÝCH SPISOVATEĽOV

Vás priateľsky pozývajú na privítanie básnickej zbierky

RASTLINA ZA OHRADOU SNA

Autorka: Mila Haugová

Ilustrácia: Elvíra Haugová

21. september 2017 (štvrtok) – 17:00

budova ústredia

Národnej banky Slovenska, ul. I. Karvaša 1, Bratislava

Po programe Vás srdečne pozývame

na občerstvenie a autogramiádu