15.04.2013
Podujatie

Mladá Matica

Literárna súťaž Mladá Matica je celoslovenská súťaž pre autorov do 35 rokov, ktorí dosiaľ nepublikovali. Rozsah jednej práce je maximálne 10  normostrán. Téma je ľubovoľná a súťaží sa v dvoch kategóriách: Literárna pohľadnica a Národná esej. Súťažné príspevky možno zasielať na e-mail: literarnasutaz@yahoo.com alebo poštou na adresu: Mladá Matica, Mudroňova 1, 036 01 Martin. Príspevky sa nevracajú.

Vyhlasovatelia súťaže: Mladá Matica a vydavateľstvo Pulp

Uzávierka súťaže: 15. apríla 2013

http://www.pulp.sk/?p=94