30.06.2013
Podujatie

Mladá slovenská poviedka

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA

Neanonymná celoštátna literárna súťaž v tvorbe poviedok pre mladých autorov, ktorí dosiaľ svoje texty nepublikovalieVekové kategórie sú tri: žiaci šiestych až deviatych ročníkov základných škôl a primy až kvarty osemročných gymnázií, študenti stredných škôl a dospelí autori do 30 rokov.

Usporiadatelia: Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Roku 2013 sa koná 10. ročník.

Uzávierka súťaže 30. júna 2013

Vyhlásenie výsledkov:24. októbra 2013

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, s dosiaľ nepublikovanou prácou.

Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

Súťažný žáner – poviedka.

Každý zúčastnený autor môže zaslať do súťaže 1 poviedku v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosti písma 12 na e-mail: divadlo@osvetadk.sk a na poštovú adresu v štyroch kópiách v slovenskom jazyku.

Súťažná práca musí obsahovať názov, meno a priezvisko autora, vek, zamestnanie, bydlisko, u žiakov a študentov aj názov a adresa navštevovanej školy a ročník, e-mail. adresa, tel. kontakt.

Texty autorom späť nezasielame.

Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované a ani prihlásené do inej súťaže.

Každá obálka so súťažnými textami musí byť označená textom – Mladá slovenská poviedka 2013.

Informácie:

Bc. Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín,

č. tel.: 043/5864978, 0905 637053, e-mail: divadlo@osvetadk.sk, osvetadk@osvetadk.sk

http://www.osvetadk.sk/index.php?theme=clanokz&typ=podujatie&id=1202