12.12.2008
Kultúrny dom v Závažnej Porube
Podujatie

Národné oslavy 80. narodenín Majstra Milana Rúfusa

            OBEC ZÁVAŽNÁ PORUBA

                       P o z v á n k a

             Národné oslavy 80. narodenín

                Majstra Milana Rúfusa

          

               Štebot v rodnom hniezde

 

           Kultúrny dom v Závažnej Porube

                12. decembra 2008 /piatok/

Program:

09.oo     Život a dielo Milana Rúfusa

              Služby Božie - evanjelický kostol

              v Závažnej Porube

              Odborný seminár -  kultúrny dom

              Prednášajú: prof. PHDr. Peter Liba, DRSc.

                                  prof. PHDr.Viliam Marčok, CSc.

                                  prof. PHDr. Zuzana Stanislavová, CSc.

                                  doc.  PHDr. Imrich Vaško, CSc.

                                  PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

14.00     Dr. Soňa Barániová: Naveky závažná

              Uvedenie štvorjazyčnej knihy venovanej  

              Milanovi Rúfusovi

15.0            Dom Milana Rúfusa

              Slávnostné otvorenie pod záštitou

prezidenta SR Ivana Gašparoviča,

Ministerstva kultúry SR

              a VÚC Žilina

16.00     Štebot v rodnom hniezde

              Večer poézie Milana  Rúfusa

              Účinkujú : rodáci