04.02.2020 18:00
Goetheho inštitút v Bratislave
Podujatie

Nemeckojazyčná tvorba na Slovensku - digitalizácia fondov

Digitalizácia historických fondov
Slovenské dejiny a kultúra sú úzko späté s nemeckou a rakúskou históriou. Aj keď vývoj a vplyv nemčiny na Slovensku už považujeme za podrobne preskúmaný, naďalej považujeme za dôležité skúmať spoločné korene. Dve prednášky špičkových odborníkov poskytnú informatívny úvod k daným témam a zároveň ukážu nové trendy vo vedeckom výskume.
Prof. Dr. Jörg Meier z univerzity v Innsbrucku vedecky objasní bohatý fond nemecky písanej literatúry a publicistiky z územia dnešného Slovenska od začiatkov až po súčasnosť.
Jan Schrastetter vedie Digitálne fórum strednej a východnej Európy. Na podujatí predstaví historické knižničné nemeckojazyčné fondy: noviny, časopisy, knihy, archiválie a obrázky zo zdigitalizovaných zbierok, ktoré so svojím tímom vytvoril.
Podujatie bude tlmočené.

FB podujatie nájdete tu.