24.09.2021 15:30
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Podujatie

Noc v knižnici

Noc v knižnici je nové podujatie organizované vo všetkých regionálnych knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho cieľom je prezentovať knižnice verejnosti ako miesta otvorené pre priateľské stretnutia jednotlivcov, miestnych komunít i pre organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí.
V Krajskej knižnici Ľ. Štúra je na piatok 24.9.2021 v popoludňajších a večerných hodinách pripravený bohatý kultúrny program, ktorého sa verejnosť môže zúčastniť zadarmo. Tvoria ho aktivity pre deti a dospelých. Tvorivé inšpirácie pre deti sa začnú hneď popoludní a budú nimi kreatívne dielne s ukážkami výroby odznakov, servítkovanie a premeny starých kníh. O 16.30 hod. sa začnú Rozprávkové dobrosvety a ukážky bábok Zuzany Almáši Koreňovej, neskôr večer sa uskutočnia zábavné hry a pre odvážnych sú určené strašidelné rozprávky. Program pre dospelých tvoria najmä literárne besedy so zvolenskými autormi - Júliou Zlúkyovou a Ondrejom Kalamárom i stretnutie s obľúbenými slovenskými spisovateľkami – Petrou Nagyovou Džerengovou a Michaelou Ellou Hajdukovou. Prestávky medzi besedami oživí Nočné hudobné osvieženie v podaní živej kapely. Na záver večera je pre účastníkov pripravené losovanie tomboly o zaujímavé ceny.
PROGRAM:
16.00 – Remeselnícky dom – história a tajomstvá budovy krajskej knižnice
16.30 – Fantasy - beseda so zvolenskou autorkou Júliou Zlúkyovou
18.00 – Slovenské romány pre ženy, stretnutie s Michaelou Ellou Hajdukovou a Petrou Nagyovou Džerengovou, autogramiáda
19.30 – Jeden aforizmus prosím! s Ondrejom Kalamárom o humore, tvorbe, poézii a písanie aforizmov na objednávku
21.00 – Nočné hudobné osvieženie
PROGRAM PRE DETI
15.30 – Tvorivé inšpirácie - kreatívne dielne pre celú rodinu, výroba odznakov, servítková technika, premeny starých kníh
16.30 – Rozprávkové dobrosvety - Zuzana Almáši Koreňová a jej čarovné bábky
18.00 – Pátranie v knihách Márie Ďuríčkovej – súťaž v hľadaní hrdinov
19.30 – Rozprávky pod perinu – strašidelné rozprávky na /ne/dobrú noc
 
21.30 – LOSOVANIE KNIŽNIČNEJ TOMBOLY
Zmena programu vyhradená!