29.07.2014 19:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Nová slovenská próza ♀

Michaela Rosová, Zuzana Šmatláková a Ivana Gibová sú mladé slovenské prozaičky, ktoré toho majú viac spoločné; sú finalistky súťaže Poviedka a dve z nich debutovali minulý rok zbierkou poviedok (Zuzana Šmatláková - Exit, Ivana Gibová - Usadenina). Michaela Rosová pri tejto príležitosti uvedie svoju novú knihu Malé Vianoce.
Všetky tri sú originálnymi autorkami, ktorých tvorbu treba určite sledovať.
Moderuje Matúš Mikšík

Micheala Rosová vyštudovala divadelnú dramaturgiu v Brne a Bristole. V súčasnosti žije v Prahe. Je dvojnásobnou finalistkou literárnej súťaže Poviedka (2005 a 2006). V roku 2006 získala aj prémiu v literárnom súbehu Román. Debutovala románom Hlava nehlava (2009). V roku 2011 vydala novelu Dandy, ktorá sa ocitla medzi finálovými knihami Ceny Anasoft litera.

Zuzana Šmatláková pochádza z Oponíc. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy.V rokoch 2008-2011 získala štyrikrát po sebe prémiu v literárnej súťaži Poviedka. Zbierka poviedok Exit je jej debutom.

Ivana Gibová sa narodila v roku 1985 v Prešove v roku 2011 ukončila magisterské štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na FF PU ako študentka denného doktorandského štúdia v odbore Teória a dejiny slovenskej literatúry. Zaoberá sa súčasnou slovenskou prózou. V roku 2013 jej vyšla zbierka poviedok Usadenina.

Hudobný hosť: Shibuya Motors