23.04.2021 23:45
Literárna súťaž

O CENU DOMINIKA TATARKU 2021

O CENU DOMINIKA TATARKU

propozície XVIII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže (na stiahnutie tu)

Cieľ: Motivovať deti, mládež a dospelých vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a tvorivú konfrontáciu ich tvorby.

Účastníci a podmienky súťaže:
- súťaže sa môžu zúčastniť autori od 13 rokov veku, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali
- súťaží sa v dvoch kategóriách:

I. kategória
žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 5. ročníka osemročných gymnázií
róza (žáner nerozhoduje)
poézia
rozsah: max. 2 strany formátu A4
téma : voľná

II. kategória študenti stredných škôl, 6. – 8. ročníka osemročných gymnázií a dospelí občania
próza (novela, poviedka, fejtón)
poézia
rozsah: max. 4 strany formátu A4
téma: voľná

Všetky súťažné práce, ktoré boli vyhlasovateľovi doručené v minulom roku, budú zaradené do XVIII. ročníka súťaže.

Súťažné práce označené menom, adresou, vekom, školou zasielajte v elektronickej forme na e-mail: zsplevnik@centrum.sk najneskôr do 23. apríla 2021.

Hodnotenie: Súťažné autorské práce bude hodnotiť odborná porota, menovaná riaditeľkou základnej školy. Odborná porota, po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2., a 3. mieste v oboch kategóriách. Vyhlasovatelia súťaže udelia oceneným účastníkom súťaže diplomy, knihy a finančné ceny v I. kategórii 10 €, 20 € , 30 €, v II. kategórii 20 €, 30 €, 40 €.

Výsledky súťaže: Všetci prihlásení účastníci dostanú pozvánku na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2021 v Plevníku-Drienovom. Pokiaľ to epidemiologická situácia neumožní, vyhodnotenie súťaže sa uskutoční online, prostredníctvom aplikácie ZOOM. O všetkých prípadných zmenách budú prihlásených účastníkov organizátori priebežne informovať.