15.04.2022 23:45
Výtvarná súťaž

O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku

Medzinárodná výtvarná súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ pri príležitosti 100. výročia narodenia skvelej slovenskej spisovateľky, prekladateľky, redaktorky a učiteľky Kláry Jarunkovej.

Téma súťaže:
Klára Jarunková napísala svetové knihy pre mládež ako Jediná či Brat mlčanlivého Vlka. Pre mladšie deti vytvorila zas rozprávky: O vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo; O dievčatku, ktoré šlo hľadať rozprávku; O psovi, ktorý mal chlapca a ďalšie.
Prečítajte si niektoré z nich a nakreslite, čo sa vám najviac páčilo. Môžete to urobiť ľubovoľnou výtvarnou technikou vo formátoch A3 alebo A2. Súťažné práce musia obsahovať: názov rozprávky, meno a priezvisko žiaka, adresu bydliska, triedu a adresu školy, meno a kontakt na pedagóga (telefón, e-mail), podpísané súhlasy so spracovaním osobných údajov pedagóga a tiež súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov žiaka.

Súťažné kategórie:
1. kategória - žiaci ZUŠ
2. kategória - žiaci základných škôl, špeciálnych škôl a školských klubov

Práce posielajte poštou alebo prineste osobne na adresu: Mestská knižnica, Školská 19, 92101 Piešťany od 15.1.2022 do 15.4.2022.
Vaše ilustrácie, maľby, rytiny, malé plastiky či plagáty vyhodnotíme a autorov ocenených prác pozveme na slávnostné vyhodnotenie súťaže v júni 2022 v Mestskej knižnici mesta Piešťany.
V prípade otázok o súťaži volajte na t. č. 033/77 259 82, 0917 565 991, alebo píšte na e-mailovú adresu: kultura@kniznica.sk

Súťaž je súčasťou XII. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany
Mesto Piešťany
RTVS
Literárne informačné centrum
Časopis Slniečko
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
SPN - Mladé letá
Verbarium s.r.o.
Trio Publishing
Nakladatelství Albatros

Finančná podpora podujatia: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe, XII. ročník.

https://www.kniznica.sk/nasa-cinnost/literarne-a-vytvarne-sutaze/o-detoch-ktore-sli-hladat-rozpravku/