31.07.2013
Podujatie

O Dúhovú lampu z Krajiny Zázračno

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO

Anonymná celoštátna literárna súťaž pre autorov nad 14 rokov, ktorí dosiaľ ešte knižne nepublikovali, v kategóriách poézia a próza s ľubovoľnou témou a poézia a próza pre deti a mládež.

Vyhlasovatelia: Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Národné osvetové centrum Bratislava

Roku 2013 sa koná XXI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže O Dúhovú lampu z Krajiny Zázračno 2013.

Uzávierka súťaže: 31.7.2013

Vyhlásenie výsledkov XXI. ročníka: 3. október 2013

http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/msl/duhova-lampa-z-krajiny-zazracno