19.06.2008
Trvanie do: 03.09.2008
Žilina
Podujatie

O dúhovú lampu z krajiny Zázračno a Detská rozprávková Žilina

Regionálne kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v tomto roku dve celoslovenské literárne súťaže:

XVI. O dúhovú lampu z krajiny Zázračno – pre autorov od 14 rokov v kategóriách

1. poézia a próza pre deti a mládež

2. poézia a próza s ľubovoľnou tematikou.

Termín uzávierky súťaže je 3. september 2008 a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas Žilinského literárneho festivalu 10. októbra 2008 v Makovického dome v Žiline.

I. Detská rozprávková Žilina je určená deťom do 13 rokov, kategória  rozprávka.

Termín uzávierky súťaže je 19. september 2008. Výsledky budú vyhlásené 8. decembra 2008 taktiež v Makovického dome v Žiline.

Podmienkou účasti v súťaži je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác v určenom termíne na základe propozícií osobne, poštou alebo e-mailom na adresu:

Regionálne kultúrne stredisko v Žiline

Lenka Šeroňová, metodička RKS

Horný val 20, 011 82 Žilina

lseronova@vuczilina.sk

Propozície a prihláška sú uverejnené na adrese www.kultura-zilina.sk. Bližšie informácie Vám poskytneme na vyššie uvedenej poštovej a mailovej adrese, alebo na telefónnom čísle 041/56 25 956.