13.02.2018 17:00
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok
Podujatie

O fyzike, látkach, poliach a javoch

Malokarpatská knižnica v Pezinku pozýva všetkých, ktorí chcú preniknúť do tajomstiev fyziky. O fyzike, jej látkach, poliach a javoch bude besedovať prozaik Márius Kopcsay s RNDr. Markom Michalkovičom, CSc.