27.02.2018 17:00
Goetheho inštitút v Bratislave
Podujatie

O marketingu v knižnici teoreticky i prakticky

Potrebujú knižnice marketing?
Úspešný marketing je pre mnohé knižnice nedosiahnuteľnou výzvou. Jedným z dôvodov je, že knihovníci sú odborníci, zameraní pôvodne na získanie, spracovanie a uchovanie informačných zdrojov a väčšinou svoju prácu vykonávajú bez toho, aby o nej verejnosť vedela. V súčasnosti je však dôležité, aby sa knižnice vedeli ukázať a obhájiť svoju činnosť. 

Andrea Hrčková koncom minulého roka vydala svoju prvú monografiu Marketing knižníc orientovaný na používateľa.
Andrea pôsobí ako odborná asistentka na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje predmety zamerané na optimalizáciu webových stránok, vyhľadávanie a organizáciu informácií, marketing knižníc a nové média.

Spoločne uvedieme do života túto publikáciu, súčasťou bude aj odborná diskusia k problematike marketingu knižníc.

Hosťami diskusie sú:
- Beáta Bellérová, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
- Denisa Kovácsová, Malokarpatská knižnica v Pezinku
- Tamara Zajacová, Goetheho inštitút

Monografia je dostupná online pod licenciou Creative Commons tu:http://stella.uniba.sk/texty/AH_marketing_kniznic.pdf 

Tešíme sa na vás 27.2.2018 o 17,00 v Goetheho inštitúte na Panenskej 33 v Bratislave.