31.07.2014
Podujatie

O najlepšiu fantasy 2014

Klub Julesa Verna Praha a klub 451 stupňov Fahrenheita Košice vyhlasujú XXV. ročník súťaže
Literárna súťaž pre autorov fantasy, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali.

O najlepšiu fantasy 2014
 
Literárna súťaž pre autorov fantasy, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali.
Vyhlasovatelia: Klub Julesa Verna Praha a klub 451 stupňov Fahrenheita Košice
Príspevky posielajte na adresu: Egon Čierny, Matěchova 14, 140 00 Praha 4.
Uzávierka: 31. júla 2014
Roku 2014 sa koná XXV. ročník súťaže.