01.12.2008 9:30
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Odborný seminár Slovenská literatúra pre deti a mládež

      Trnavský samosprávny kraj

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vás pozývajú na odborný seminár a workshop

Slovenská literatúra pre deti a mládež

 

dňa 1. decembra 2008 o 9.30 hod.

 

hudobné oddelenie KJF v Trnave, ul. M. Schneidra-Trnavského 5

 

Seminár je určený pracovníkom verejných knižníc, ktorí sa zaoberajú prácou

s deťmi a mládežou.

Program:

  9.30 – 10.00           Prezentácia účastníkov

10.00 – 12.00           Súčasné trendy v slovenskej literatúre

Lektorka: PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.

12.00 – 12.15           Prezentácia Vydavateľstva Matice slovenskej a internetového knihkupectva www.vydavatel.sk.

12.15 – 13.00           Prestávka na obed

13.00 – 15.00           Tri hádanky o vlaňajšej detskej literatúre. Workshop

                                   Lektorka: Mgr. Timotea Vráblová, PhD.

15.00 – 15.30           Diskusia a záver

 

Súčasťou podujatia bude predajná výstavka kolekcie detskej literatúry z produkcie vydavateľstva Matice slovenskej v Martine, pre účastníkov seminára poskytne vydavateľstvo zľavu pri nákupe vo výške 15 až 50 % z predajnej ceny.

 

Prosíme záujemcov o seminár, aby nahlásili svoju účasť a návratky poslali najneskôr do 25. novembra 2008 na e-mailovú adresu: metodika@kniznicatrnava.sk, tel. č.: 033/55 11 782, prípadne poštou na adresu:  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, poštový priečinok 29, 918 20 Trnava

 

Pozn.: Cestovné a stravné náklady hradí vysielajúca organizácia.

S pozdravom

                                                                                                                                                                                                       

Mgr. Lívia Koleková

riaditeľka KJF v Trnave

Vybavuje: Bc. Kráľová, t. č.: 033/55 11 782, kl. 44

NÁVRATKA

Záväzne sa prihlasujem na seminár Súčasná literatúra pre deti a mládež, ktorý sa uskutoční 1. decembra 2008 od 9.30 hod. v hudobnom oddelení KJF v Trnave,

ul. M. Schneidra-Trnavského č. 5.

.

.

Meno a priezvisko, titul: ..................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................

                                        ..................................................................................................................................

Inštitúcia: ...................................................................................................................................

Telefón, e-mail: ...................................................................................................................................

Návratky prosíme zaslať najneskôr do 25. novembra 2008 na e-mailovú adresu:

metodika@kniznicatrnava.sk, prípadne poštou na adresu:

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, poštový priečinok 29,

 918 20 Trnava