22.05.2008 17:30
Primaciálny palác v Bratislave
Podujatie

Odovzdanie ocenení slovenskej literárnej Ceny cien za rok 2006

 

RAK – Revue aktuálnej kultúry 

Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o.

Bojnická 10, P. O. Box 70, 830 00 Bratislava 3 

e-mail: rak@slovart.sk, www.slovart.sk

tel: 02/49 2018 00, fax: 02/49 2018 99

 

a

si budú pokladať za česť stretnúť sa s Vami na verejnej prezentácii projektu

 

Bratislava v RAK-u

pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy

Ing. Andreja Ďurkovského

 

22. mája (štvrtok) o 17.30 hod.

Primaciálny palác (miestnosť č. 5)

O T V O R E N I E

(predstaviteľ Bratislavy a šéfredaktor RAK-a)

Z  T V O R B Y

Andy TURAN

Elena HIDVÉGHYOVÁ-YUNG

Erik ONDREJIČKA

Ivan POPOVIČ

Jozef HVIŠČ

MEMFER

Miro MALIŠ

Paul YUNG

C E N A  C I E N

Odovzdanie ocenení slovenskej literárnej Ceny cien za rok 2006 laureátovi Marekovi VADASOVI za Liečiteľa a korunnému princovi Máriusovi KOPCSAYOVI za Zbytočný život (riaditeľ vydavateľstva Slovart Juraj Heger a šéfredaktor RAK-a Braňo Hochel)

a

vyhlásenie Ceny cien za rok 2007

F E N O M É N

CAFÉ U MICHALA – panelová diskusia

Denisa FULMEKOVÁ

Veronika ŠIKULOVÁ

a ďalší

(moderuje Braňo Hochel)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Na občerstvenie Vás pozýva Hlavné mesto SR Bratislava.

Na prezentácii je možnosť kúpiť staršie, novšie, najnovšie RAK-y s výraznými zľavami.