16.06.2014 16:30
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Odovzdávanie Ceny cien za rok 2012

RAK – Revue aktuálnej kultúry

a

sponzori

AXON PRO, s.r.o.,

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o.

Vás srdečne pozývajú

na slávnostné odovzdanie ocenení slovenskej literárnej

Ceny cien za rok 2012,

ktoré sa uskutoční  

16. júna (pondelok) o 16:30 hod.

Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. 2 v Bratislave.

 

Laureátkou Ceny sa stala Andrea Bokníková za monografiu
Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I – II
(Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave)
a korunnou princeznou Jana Beňová
za prózu Preč, preč! (Marenčin PT).

Čestné uznanie najúspešnejšiemu vydavateľovi ocenených titulov si prevezme Koloman Kertész Bagala.

Na počesť ocenených vystúpia

Zuzana Šmatláková

Jitka Rožňová

Velimir Chlebnikov (zastúpený prekladateľom Mariánom Hevešim)