12.10.2017 16:30
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Ondrej Kalamár - Od o. k. do booka

Prezentácia knihy aforizmov ONDREJA KALAMÁRA Od o. k. do booka vo štvrtok 12. 10. 2017 o 16.30 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene na ul. Ľudovíta Štúra 861/5 vo Zvolene.