14.11.2017
Trvanie do: 16.11.2017
Podujatie

PARS POETRY 2017

 

Občianske združenie Pars Artem pozýva na

Medzinárodný putovný festival poézie PARS POETRY 2017

Program

14. 11.2017

Od 8:00 h do 8:30 hod  ZRAZ PRED BUDOVOU LITERÁRNEHO INFORMAČNÉHO CENTRA

8:30 hod – odchod do Modry

10.00 hod Prijatie u primátora Modry Mgr. Juraja Petrakoviča

10.45 hod Návšteva Múzea Ľudovíta Štúra, prehliadka výstavy M. Kellenbergera

11.30 hod Prechádzka po meste, návšteva pamätihodností, na cintoríne prednes poézie podľa vlastného výberu

12.30 hod obed

13.15 hod Odchod do Banskej Bystrice

15.30 hod Prijatie u primátora Banskej Bystrice

17.00 hod Cikkerova sieň mestskej radnice - Slávnostné otvorenie a priebeh Medzinárodného putovného festivalu - 0. ročník PARS POETRY, hudobno poetický program s účasťou verejnosti - moderuje M. Kapusta

19.30 hod Odjazd do Kremnice, ubytovanie v rekreačnom zariadení NBS Anďalov dom

20:30 h večera15. 11. 2017

8:00 hod raňajky

9:00 hod presun na besedy:

Zvolen:

10:30 SLDK T. G. Masaryka 20 (Ondrej Kalamár, Alojz Marhoul, Dimana Ivanová, Bea Hric Swetlunka, Ľuboš Juruš, Miroslav Kapusta, Miroslav David, Ľuba Miháliková

Banská Bystrica:

10:00  UMB - Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51 (Zuzana Kuglerová, Ján Tazberík, Mirek Hyptych, Zdenka Valent Belic, Vlad Vakov, Juraj Kuniak, Maroš Bančej, Benjamín Škreko)

13: 00 hod Obed

14:00 hod Zraz v Múzeu mincí v Kremnici, resp. voľno na prehliadku mesta ale najviac do 15:30 h

17:00 hod Slávnostný program v Kostole sv. Kataríny moderujú Zuzana Kuglerová a Ondrej Kalamár

19:00 hod recepcia s účasťou guvernéra 

16. 11. 2017

 8:00 hod raňajky

9:00 hod odchod do Bratislavy.

13:00 hod obed

15:00 hod Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie Ceny PARS POETRY 2018 .

17:00 hod recepcia