08.04.2019 17:30
Miestna knižnica Petržalka, Prokofievova 5
Podujatie

Perfektná história alebo historia s Perfektom

Jeden historik a dvaja autori literatúry faktu o známej i menej známej histórii Prešporku.
Beseda bude spojená s autogramiádou a možnosťou zakúpenia kníh.

Hosťami budú:
Ivan MRVA (Mária Terézia. Matka a vladárka)
Ladislav ŠVIHRAN (Kto nám vládol
Ivan SZABÓ (Významné osobnosti starého Prešporka a Prešporsko-bratislavské historky).