20.04.2022 17:00
Staromestská knižnica, Panenská 1
Podujatie
Staromestská knižnica

Pestrá Bratislava so Zsoltom Lehelom

Krásavica na Dunaji, Mesto mieru, Mesto fontán, Korunovačné mesto...
Bratislava - mesto s viacerými menami a množstvom prívlastkov.
Prednáška z cyklu Rozprávanie o Bratislave so Zsoltom Lehelom o rozmanitých názvoch a označeniach mesta s bohatým kultúrnym dedičstvom.
Zsolt Lehel je vlastivedný sprievodca a autor knihy o sochárovi Alojzovi Rigelem. Pamiatkam Bratislavy sa venuje takmer 50 rokov. Od roku 1979 je lektor kurzu vlastivedných sprievodcov po Bratislave.
Podujatie sa uskutoční v Staromestskej knižnici na Panenskej 1.
Vstup voľný.