09.06.2021 10:00
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Podujatie

Peter Uchnár v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 9. júna 2021 o 10.00 hod. uskutoční ilustračná tvorivá dielňa pre žiakov základných škôl s výtvarníkom Petrom Uchnárom v rámci projektu Deti hurá do čítania.

Peter Uchnár(1970, študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach a na VŠVU v Bratislave, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u Prof. Dušana Kállaya. Dnes žije, pôsobí a tvorí v Pezinku. Pre deti, mládež i dospelých ilustroval množstvo kníh. Je autorom výtvarného návrhu poštovej známky vydanej pri príležitosti 23. zimných olympijských hier vo Vancouveri. Za svoje ilustrácie získal niekoľko významných ocenení (Najkrajšia kniha Slovenska – 1998, 2003 a 2008, Zlaté jablko BIB 1999, Cena Ľudovíta Fullu 2005, Cena Detskej poroty BIB 2009). Na podujatí v krajskej knižnici bude Peter Uchnár viesť tvorivú dielňu so žiakmi ZŠ a ich výtvarné práce budú súčasťou výstavy, ktorá bude prístupná v priestoroch knižnice.

Podujatie je súčasťou cyklu stretnutí detí s tvorcami detských kníh Deti hurá do čítania projektu Knižnica pre všetkých ľudí. Cyklus je realizovaný formou besied a ilustračných tvorivých dielní s autormi a ilustrátormi kníh pre deti. Cieľom podujatí je vzbudiť záujem detí o knižnicu, knihy a čítanie, rozvíjať ich fantáziu a výtvarné schopnosti a tie prezentovať verejnosti prostredníctvom výstavy. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Výber kníh pre deti z fondu knižnice, ktoré ilustroval Peter Uchnár:

 

Repaský, Stanislav. Natálkine dobrodružstvá,2019

Rúfus, Milan Koza rohatá a iné rozprávky, 2018

Ďuríčková, Mária. Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej, 2017

Uchnár, Peter. Spevavé rozprávky, 2015

Feldek, Ľubomír. Šalamúnova pieseň piesní, 2014

Vrlík, Peter. Rozprávky spod slovanskej lipky, 2013