31.05.2014
Podujatie

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014

25. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 25. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014. Uzávierka súťaže je  sobota 31. mája 2014.
Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a na návrh ktorej budú udelené v každej vekovej kategórii (a zvlášť v každom literárnom druhu – poézia, próza, dráma) ceny a čestné uznania.
Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.