03.07.2013 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Pocta Proglasu

Proglas – najstaršia a najinšpiratívnejšia slovanská báseň v interpretáciách súčasných slovenských básnikov k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 

Účinkujú: Ján Buzássy, Daniel Pastirčák, Anna Ondrejková, Daniel Hevier, Rudolf Jurolek, Erik Ondrejička a Ján Zambor 

Hudba: Júlia Urdová

Moderuje: Dana Podracká