13.11.2013 9:00
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Podujatie

Pocta Vincentovi Šikulovi 2013

13. november 2013
budova SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre

Program
09.00 slávnostné otvorenie
09.30 súťažný recitál študentov
11.00 diskusia
12.30 vyhodnotenie recitálu