25.11.2022 17:00
Podujatie
Cultura Humana o.z.

Podujatie k okrúhlemu jubileu viacerých osobností štúrovskej generácie

Prijmite pozvanie na podujatie venované okrúhlemu jubileu viacerých osobností štúrovskej generácie 25. novembra 2022 (piatok) o 17:00 hod. v Evanjelickom kostole a. v. sv. Trojice, Strečnianska 15, Bratislava - Petržalka.
 
Partneri podujatia: MČ Bratislava-Petržalka, CZ ECAV Petržalka, Spolok slovenských spisovateľov.
 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Jubilujúci autori:

Andrej Sládkovič *20.04.1872
Janko Kráľ *24.04.1822
Ján Francisci *01.06.1822
Ján Kalinčiak *18.08.1822
Samo Chalupka *27.02.1812
August Horislav Škultéty +21.05.1892
Ján Palárik *27.04.1822
Jonáš Záborský *03.02.1812
Mikuláš Dohnány +02.06.1852
Samuel Reuss +22.12.1852
Ján Rotarides *15.02.1822
Štefan Marko Daxner *22.12.1822 +11.04.1892