31.01.2018
Stará Ľubovňa
Podujatie

POETICKÁ ĽUBOVŇA

Prešovský samosprávny kraj

Ľubovnianske osvetové stredisko

Mesto Stará Ľubovňa

     KDH

 

 

vyhlasujú

 

XXVI. ročník celoštátnej literárnej súťaže dospelých začínajúcich autorov

s udelením ceny o. Vasiľa Kočembu

 

POETICKÁ  ĽUBOVŇA

 

Podmienky súťaže:

súťaže sa môže zúčastniť stredoškolská a vysokoškolská mládež a dospelí začínajúci autori bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli doposiaľ knižne publikované a nie sú prihlásené do inej súťaže.

Vyžadujú sa kratšie literárne útvary poézia 3 – 7 básní, 2 – 3 prozaické útvary v rozsahu maximálne 5 normovaných strán.

 

porota udelí 1., 2., 3. miesto a čestné uznanie v každej kategórii,  mimoriadne ceny organizátorov a ceny za poéziu a prózu

 s náboženskou tematikou

 

vyhodnotenie literárnej súťaže Poetická Ľubovňa  a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni v mesiaci marec 2018. Víťazom bude zaslaná pozvánka.

 

 

Výsledky budú zverejnené po vyhodnotení na stránkach:

www.osvetalubovna.sk,  www.staralubovna.sk

 

 

súťažné práce zasielajte v troch tlačených exemplároch 

   a 1x v elektronickej forme do 31. januára 2018  na adresu:

Ľubovnianske osvetové stredisko,

Nám. generála Štefánika 5,  064 01 Stará Ľubovňa

( obálku označte heslom Poetická Ľubovňa )

e- mail: osvetasl@nextra. sk

 

 

súťažné práce nevraciame

 

 

 

Kontakt: Irina Nováková -  052 / 43 239 83, 0908 998 795