20.01.2014
Trvanie do: 20.01.2014
Podujatie

Poetická Ľubovňa

POETICKÁ  ĽUBOVŇA

Celoslovenská literárna súťaž pre začínajúcich autorov – stredoškolákov a dospelých, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali, v kategóriách poézia a próza. Súťaž je neanonymná.

Vyhlasovateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Ľubovnianske osvetové stredisko, Prešovský samosprávny kraj

Uzávierka súťaže: 20. januára 2014

Vyhlásenie výsledkov: marec 2014

XXII. ročník celoštátnej literárnej súťaže dospelých začínajúcich autorov

 POETICKÁ  ĽUBOVŇA


Na súťaži sa môže zúčastniť stredoškolská mládež a dospelí začínajúci autori bez obmedzenia veku, ktorých práce neboli doposiaľ knižne publikované a nie sú prihlásené do inej súťaže.
Vyžadujú sa kratšie literárne útvary, poézia, poviedky, črty, jednoaktovky ap.
(poézia 3 – 7 básní, próza 2 – 3 strojom písané strany). Na každej práci musí byť uvedené meno a priezvisko autora, telefonický, príp. e-mailový kontakt, vek a adresa.


Súťaží sa v kategóriách: poézia a próza

Práce zasielajte v troch tlačených exemplároch a 1x v elektronickej forme
najneskôr do 20. januára 2014 na adresu:
Ľubovnianske osvetové stredisko, Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa
(obálku označte heslom: Poetická Ľubovňa)

Kontakt a informácie o súťaži:
Irina Nováková, Ľubovnianske osvetové stredisko, Nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa,
tel.: 052/43 239 83, 0908 998 795, fax: 052/43 239 23, e-mail: osvetasl@nextra.sk

http://www.osvetalubovna.sk/poeticka-lubov-a/