28.02.2018
Centrum voľného času Včielka Púchov
Podujatie

Poetický Púchov

Mesto Púchov

Centrum voľného času Včielka Púchov

vyhlasujú

V. ročník literárnej súťaže poétov

Poetický Púchov

Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí zo Slovenska.

Súťažný žáner: poézia – tematicky voľné

Počet prihlásených prác:  maximálne 3 práce od jedného autora písané strojom /počítačom na formáte A4

Práce je potrebné poslať e - mailom:       poeticky.puchov@centrum.sk

alebo poštou na: 

Centrum voľného času Včielka Púchov
Dáša Illyová
Športovcov 904
020 01 Púchov

V sprievodnom liste autor uvedie:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, domácu adresu aj s PSČ, telefón, e-mail, žiaci a študenti tiež ročník a adresu školy.

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách :

  • žiaci ZŠ 3. – 5. ročník
  • žiaci ZŠ 6. – 9. ročník
  • študenti SŠ
  • dospelí

Vyhodnotenie súťaže:

  • Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže.
  • Udelené budú tri ceny v každej kategórii a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty.
  • Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v marci 2018.  Ocenení budú písomne pozvaní.

Uzávierka súťaže je 28. februára 2018

poetický Púchov 2018 - propozície.doc