16.06.2006 18:00
Slovenské národné literárne múzeu SNK v Martine
Podujatie

Poetický večer básnika Pavla Urbana

Slovenské národné literárne múzeum SNK v Martine    

                             Vydavateľstvo Artis Omnis

                         

                                                          pozývajú na

                                             

                                                VÍNNY DUET

                        poetický večer básnika Pavla Urbana a jeho hostí

 

                                                Piatok 16. 6. 2006  o 18.00

              v audiovizuálnej sále Slovenského národného literárneho múzea SNK

 

„ POZVANIE NA VÍNNY DUET“

autorské lyricko - poetické pásmo Pavla Urbana

 

16. 06. 2006 v audiovizuálnej sále SNLM SNK v Martine.

Začiatok o 18h

 

PROGRAM:

 

Moderátor: Jozef Beňovský, Peter Mišák

.

 1. Privítanie hostí a otvorenie umeleckého pásma. / J. Beňovský/
 2. Prvá hudobná vložka. / Mirka Školová/
 3. Predstavenie tvorby Pavla Urbana. / P. Mišák/
 4. I. blok prednesu z poetickej zbierky Vínny duet v slovensko-španielsko-francúzkom znení. / p. Kaliská, J. Beňovský, M. Školová, Katka Korduláková/
 5. Druhá hudobná vložka./ M. Školová/
 6. II. blok prednesu z poetickej zbierky Vínny duet v slovensko-španielsko-francúzkom znení. / p. Kaliská, J. Beňovský, M. Školová, K. Korduláková/
 7. Tretia hudobná vložka./ M. Školová/
 8. Vstup vydavateľstva ARTIS OMNIS / Ivan Harman, Michal Horecký/
 9. Autorské čítanie z debutových kníh vydaných v Artis Omnis -  Obrázky z raja Pavla Urbana a Začiatok obdobia dažďov Miloša Ondruška.
 10. Štvrtá hudobná vložka. / M. Školová/
 11. Rozhlasová dramatizácia prozaickej tvorby Pavla Urbana. / M. Kráľ, SRo, rádio DEVÍN/
 12. Ukončenie večera a pozvanie na vínne priateľské rozhovory v mene literatúry.

                                               M. R. Štefánika 11, Martin