16.06.2017 18:00
Trvanie do: 16.06.2017
Mestská knižnica v Bratislava - letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26
Podujatie

Poetry Opposite (poézia opaku)

Formát s jasnou, čistou myšlienkou, ktorá skrsla v mysli básnika: dať do dynamickej rovnováhy rozdiely veku, príslušnosti a vzdialenosti autorov a ich poetík. Účinkuje Marián Milčák a Ľuboš Bendzák. Moderuje Zuzana Kuglerová. Spieva Katka Feldeková.
Organizuje Európsky dom poézie Košice, Literárne centrum LIC a Klub nezávislých spisovateľov