24.10.2017 16:00
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Poézia Jána Petríka a Alice Gajanovej

Prezentácia a autorské čítanie básnika Jána Petríka a Alice Gajanovej.