14.05.2006 20:00
A4-nultý priestor na Námestí SNP 12 v Bratislave
Podujatie

Poézia na ústupe

KUD APOKALIPSA

ĽUBĽANA

KOORDINÁTORI MEDZINÁRODNÉHO

PROJEKTU ČASOPIS V ČASOPISE

REDAKCIA ČASOPISU ROMBOID

BRATISLAVA

dovoľujú si Vás pozvať na atraktívne autorské čítanie

v jazykoch strednej a juhovýchodnej Európy

a sprievodnú diskusiu na tému

POÉZIA NA ÚSTUPE?

Podujatie sa uskutoční v nedeľu 14. mája 2006, o 20.00

v A4 – nultom priestore, námestie SNP č. 12 v Bratislave.

Stanislava Chrobáková Repar, Ivan Štrpka a Oleg Pastier zo slovenského ROMBOIDU

predstavujú svojich kolegov, redaktorov, básnikov a prekladateľov

z časopisov APOKALIPSA (Slovinsko),

JELENKOR (Maďarsko),

LITERATUR UND KRITIK (Rakúsko),

QUORUM (Chorvátsko),

STUDIUM (Poľsko),

HOST (Česká republika)

a ARS (Čierna Hora).

Súčasťou podujatia bude aj prehliadka doteraz vydaných publikácií v rámci projektu Časopis v časopise a skromné pohostenie.