13.02.2006 1:01
Oravská knižnica A.Habovštiaka
Podujatie

Popoludnie k 140. výročiu narodenia L. Nádaši-Jégeho

Žilinský samosprávny kraj – Oravská knižnica A. Habovštiaka

Vás pozývajú

na literárne popoludnie

 

UMELEC – LEKÁR – ČLOVEK

venované 140. výročiu narodenia spisovateĽa

 

Ladislava Nádaši Jégé

 

13.2.2006 o 16.00 hod. v čitárni knižnice

– — ˜ ™ – — ˜ ™ – — ˜ ™ – — ˜ – — ˜ ™ ™