10.10.2005 16:00
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ulica 9
Podujatie

Popoludnie so spisovateľom Jurajom Kuniakom

Priateľské stretnutie v rámci cyklu Osobnosti s Ing. Jurajom Kuniakom - básnikom, vydavateľoma konštruktérom