07.10.2014 16:30
Krajská knižnica v Žiline, Ulica A Bernoláka 47
Podujatie

Povedz to štýlovo: haiku

ÓÓÓ! POVEDZ TO ŠTÝLOVO: HAIKU

Oboznámenie sa s jednou z najstarších foriem básní. Pomocou krátkeho a jednoduchého japonského haiku si účastníci môžu vyskúšať svoje básnické schopnosti a vypočuť si ho aj v originálnom znení.