31.03.2007
Bratislava
Podujatie

Poviedka 2007

Koloman Kertész Bagala a Literárna a kultúrna agentúra L.C.A. vyhlasuje 11. ročník literárnej súťaže Poviedka 2007.

Harmonogram:
7. decembra 2006 - Vyhlásenie 9. ročníka literárnej súťaže
31. marca 2007- Uzávierka prijímania príspevkov (rozhoduje dátum na pečiatke)
31. mája 2007 - Slávnostné odovzdávanie cien

Štatút literárneho súbehu
Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Zúčastniť sa jej môže autor s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne 15 strán. Nepodpísaný príspevok sa zasiela v 3 kópiách. Autor svoje meno, adresu a telefónne číslo napíše na tlačivo prihlášky (nájdete na stránke lca) priloží v zalepenej obálke k súťažnému príspevku a zašle na adresu:

POVIEDKA 2007
P. O. Box 99
810 00 Bratislava 1

Info na stránke: http://lca.sk/blox/cms/poviedka/2006/id1