04.04.2008
Trvanie do: 30.06.2008
Bratislava
Podujatie

Poviedka 2008 Datalock

Koloman Kertész Bagala vyhlasuje 12. ročník literárnej súťaže Poviedka 2008 Datalock. Predsedom poroty je Peter Darovec, členmi poroty sú Igor Hochel, Jroslav Šrank, Oliver Bakoš, Svetlana Žuchová a Balla. Hlavným sponzorom je spoločnosť Datalock.

Prvá cena je honorovaná sumou 20 tisíc Sk, druhá cena 10 tisíc Sk a tretia cena 5 tisíc Sk. Porota udelí ešte sedem prémií po tisíc Sk.

Všetky ocenené práce budú publikované v zborníku Poviedka 2008 a autori dostanú od vyhlasovateľa ponuku na publikovanie samostatnej prozaickej knihy.

Príspevky sa prijímajú poštou od 4. apríla 2008 do 30. júna 2008.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 25. augusta 2008 a odovzdávanie cien s krstom knihy Poviedka 2008 sa uskutoční 13. októbra 2008.

Na súťaži sa môže zúčastniť autor s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne 15 normostrán. Nepodpísaný príspevok sa posiela v troch kópiách. Autor svoje meno, adresu a telefónne číslo napíše na tlačivo prihlášky a priloží v zalepenej obálke k súťažnému príspevku.

Príspevky musia byť zaslané najneskôr 30. júna 2008 (rozhoduje dátum na pečiatke) na poštovú adresu:

POVIEDKA 2008

P. O. Box 99 / LCA

810 00 Bratislava 1

Prihláška a všeobecné podmienky sú na internetovej adrese: www.POVIEDKA.sk.

Infolinka: +421 2 5441 5366; e-mail: info@poviedka.sk.