15.01.2021 18:00
Online
Podujatie

Poviedka 2020: Štefan Ziegler

Literárnu súťaž Poviedka vyhlasuje už od roku 1996 vydavateľstvo KK Bagala.
Počas celého týždňa vám predstavíme finalistov a finalistky 24. ročníka súťaže.
Týždeň slovenskej Poviedky pokračuje s finalistom súťaže Poviedka 2020 - Štefanom Zieglerom.
Moderuje Koloman Kertész Bagala.
Ukážku číta Ľubo Bukový.
Podujatie sa bude vysielať na facebookových stránkach literarnyklub.sk a vydavateľstva KK Bagala.

Štefan Ziegler (1947)
Od roku 1966 študoval filozofiu na FF UK v Bratislave. V roku 1970 v reakcii na udalosti roku 1968 a zmenu spoločenských pomerov štúdium predčasne ukončil počas písania diplomovej práce. Približne od roku 1980 až po súčasnosť pracuje ako prekladateľ odborných textov.
Prvé pokusy s literárnou tvorbou spadajú do rokov stredoškolského štúdia. Venuje sa poézii a získava aj niekoľko ocenení v mládežníckych súťažiach.
K literatúre sa vracia až v dôchodcovskom veku. Okrem poézie sa začína venovať próze. Svoju tvorbu predstavuje na rôznych verejných literárnych prezentáciách. Píše román a rad poviedok s filozofickým podtónom.
Účasť na súťaži Poviedka 2020 je jeho prvým pokusom prezentovať týmto spôsobom svoju literárnu tvorbu.
__
Podujatie organizuje občianske združenie literarnyklub.sk a vydavateľstvo KK Bagala.
Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, a partneri Bratislava-Staré Mesto, Literárne informačné centrum a Nadácia mesta Bratislavy.