10.04.2019 17:00
Trvanie do: 10.04.2019
Knihy LIC, Námestie SNP 12, Bratislava
Podujatie

Poznámky pod čiarou: Tatry: pusté a mŕtve je všetko okolo mňa

Literárne informačné centrum v spolupráci s Ústav slovenskej literatúry SAV štartuje nový formát diskusií s mladými profesionálmi, ktorí sa venujú teórii literatúry, literárnej kritike či majú iné skúsenosti s rôznymi aspektami literárneho života.

Prvá séria diskusií #poznámkypodčiarou sa bude konať každú aprílovú stredu o 17:00 v Knihy LIC na Námestí SNP 12 v Bratislave.

Marianna Koliová vyštudovala slovakistiku a germanistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2016 – 2018 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Inštitúte slavistiky Univerzity v Kolíne. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte UK.
V dizertačnej práci sa venovala výskumu obrazu Slovenska v cestopisnej literatúre prvej polovice 19. storočia - a na tieto cestopisy sa jej bude pýtať Lenka Macsaliová.

Vstup voľný.