19.08.2020 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prázdninový superklub: Kniha z neba nepadá, píše sa a prekladá

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ako najväčšia knižnica v trnavskom regióne pripravuje podujatia pre deti, mládež a dospelých nielen počas školského roka, ale aj počas letných prázdnin a dovoleniek. Medzi obľúbené podujatia detí i dospelých patrí Prázdninový superklub, organizovaný nielen pre čitateľov knižnice, ale aj pre všetky ostatné prázdninujúce deti v Trnave a okolí.

Pre deti je pripravených spolu deväť prázdninových dopoludní, na ktoré nie je potrebné sa vopred prihlasovať.

19. augusta k nám zavíta spisovateľka Danuša Dragulová-Faktorová spolu s prekladateľkou Chen Liang Podstavek a porozprávajú o tom, ako sa prekladá do cudzej reči slovenská kniha pre deti.