12.08.2020 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prázdninový superklub: Kto má históriu rád, môže s nami spoznávať podhradie i hrad

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ako najväčšia knižnica v trnavskom regióne pripravuje podujatia pre deti, mládež a dospelých nielen počas školského roka, ale aj počas letných prázdnin a dovoleniek. Medzi obľúbené podujatia detí i dospelých patrí Prázdninový superklub, organizovaný nielen pre čitateľov knižnice, ale aj pre všetky ostatné prázdninujúce deti v Trnave a okolí.

Pre deti je pripravených spolu deväť prázdninových dopoludní, na ktoré nie je potrebné sa vopred prihlasovať.
12. augusta vydavateľ Daniel Kollár predstaví deťom nové knižky o slovenských hradoch a výletoch po Slovensku.