06.11.2013
Trvanie do: 07.11.2013
Technická univerzita vo Zvolene
Podujatie

Predajno - prezentačná výstava odbornej knižnej literatúry

Predajno - prezentačnú výstavu odbornej knižnej literatúry pripravili Slovart G.T.G. a SLDK pri TU Zvolen vo vestibule Technickej univerzity.

http://www.tuzvo.sk/files/3_7_OrganizacneSucasti/SLDK/tuzvo_slovart_2013.pdf

http://www.tuzvo.sk/sk/sldk/info/aktuality/slovart-vystava-odbornej-literatury.html