03.10.2005 11:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Podujatie

Prednáška nórskeho spisovateľa Edvarda Hoerna

 Nórske veľvyslanectvo a sekcia škandinavistiky FiF UK

                     Vas pozývajú na prednášku 

        profesora, spisovatelľ, filozofa a literárneho vedca
                            Edvarda Hoema

Bjornstjerne Bjornson a jeho úloha pri rozdelení únie Švédska a Nórska v r. 1905,
           jeho mierotvorné zásluhy a vzťah k Slovensku, 

                        
                    v pondelok 3.10. o 11.00 hod.
                        v Rektorskej sieni UK
                       na Šafárikovom námestí