30.05.2007 19:00
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave
Podujatie

Prednáška a prezentácia knihy P. Josefa Mauredera POROZUMĚT BOŽÍMU VOLÁNÍ

Karmelitánske nakladateľstvo

občianske združenie Hlbiny

Kníhkupectvo na Medenej 17 v Bratislave

Vás pozývajú na prednášku rakúskeho jezuitu P. Josefa Mauredera SJ na tému

Ako porozumieť Božiemu volaniu v osobnom živote

Prednáška sa uskutoční

v stredu dňa 30. mája 2007 o 19:00 hodine

v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza –

v UPeCe-čku

– vo veľkej sále. Prednáška aj následná diskusia budú simultánne tlmočené do slovenského jazyka.

Na prednáške bude predstavená nová kniha P. Josefa Mauredera, ktorá v týchto dňoch vyšla v Čechách v Karmelitánskom nakladateľstve: POROZUMĚT BOŽÍMU VOLÁNÍ.

P. Josef Marueder SJ (* 1961) – kňaz, psychológ a psychoterapeut – je členom jezuitského rádu od roku 1979. V rokoch 1996 – 2006 bol v rakúskej jezuitskej provincii zodpovedný za pastoráciu k povolaniu zasväteného života. Je ideovým otcom projektu Dom Manresa v Linci, ktorý poskytuje dočasné prístrešie tým mladým ľuďom, ktorí uvažujú o zasvätenej forme svojho budúceho života