29.04.2014 16:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Predstavenie publikácie Triedni nepriatelia IV

Konfederácia politických väzňov Slovenska,
Hlbiny, s. r. o.

Vás pozývajú na predstavenie publikácie

Rudolf Dobiáš

Triedni nepriatelia IV

v utorok 29. apríla 2014 o 16.00 hod.
v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave

S príhovormi vystúpia:
Anton Srholec
Rudolf
Dobiáš
Gabriela Smolíková

Grafická pozvánka