04.06.2021 18:30
Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen
Podujatie

Premiéra inscenácie Čepiec

Inscenácia ČEPIEC začína podobne ako kniha. Katka opúšťa rušné mesto a prichádza na Šumiac, kde ju očakáva jedna z posledných žien, ktorá ešte vie ušiť tradičný šumiacky Čepiec. Túto ženu bude volať Iľka a bude sa u nej učiť tento čepiec ušiť. Spomienky oboch žien sa prelínajú a Katka nachádza viacero paralel so svojím životom. Tiež spoznáva život vo vyľudňujúcej sa obci a je konfrontovaná s ich každodennými problémami. Niektoré vyplývajú z povrchného čiernobieleho myslenia, iné zo strachu odhodiť ochranný obal a odhaliť vnútro.

Informácie o predstavení: https://djgt.sk/predstavenia/cepiec/

Informácie o podujatí Zámocké hry Zvolenské: https://zhz.sk/