22.01.2007 14:00
Hotel Bôrik v Bratislave
Podujatie

Prezentácia 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (a–g)

*Hotel Bôrik v Bratislave – prezentácia 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (a–g) – 22. januára o 14.00